I.2. – Dekret warszawski w przykładach praktycznych (1)

Problem praktyczny:  Zakres odrębnej od gruntu własności budynków na obszarze dekretowym. Tło faktyczne: Inwestor będący osobą prawną w umową zawartą w formie aktu notarialnego nabył w 1946 roku udział w nieruchomości warszawskiej położonej na obszarze skomunalizowanym. Przedmiotowa nieruchomość warszawska składała się z działki gruntu zabudowanej uszkodzonym w czasie działań wojennych budynku mieszkalno-biurowego. Inwestor po zakupie […]

I.1. Wznowienie działalności serwisu

Niniejszy serwis powstał w sierpniu 2005 roku, w celu upowszechniania wiedzy o niezwykle złożonym aspekcie życia społecznego i gospodarczego, jaki dla metropolii warszawskiej stanowi ciągle nierozwiązany problem reprywatyzacji nieruchomości warszawskich.  Postępowania reprywatyzacyjne i ich skutki po dziś dzień rodzą szereg problemów prawnych, w których zrozumienie wymaga zebrania dużej ilości informacji oraz zapoznania się z wieloma niejednokrotnie […]

119. Ze skrzynki na listy –6

Pani Aleksandra – napisała: „Potrzebuje porady. Chciałam wykupić mieszkanie od Miasta (większość mieszkańców budynku tak zrobiła, jest wspólnota). Ja nie zdążyłam, nie wiem dlaczego, dostałam odpowiedz, że do gruntu są roszczenia. Na pytanie w gminie na jakim etapie są sprawy roszczeniowe odesłano mnie z kwitkiem -”są w toku”. Zadowolona postanowiłam poczekać, po roku znów ta […]

118. Kilka uwag na tle nowej publikacji

Na potrzeby konferencji w siedzibie dziennika Rzeczpospolita z pierwszej połowy bieżącego roku, współorganizowanej przez Kancelarię Hogan & Hartson – Pan Aleksander Hetko – opracował w formie bardzo przystępnej zestawienie podstawowych zagadnień pn. „Dekret warszawski – wybrane aspekty prawne”. Opracowanie to ukazało się najpierw w formie dodatku do Rzeczpospolitej, a obecnie także w formie publikacji książkowej. […]

117. Podziękowanie i apel autora serwisu…

W związku ze zbliżającą się rocznicą założenia niniejszego serwisu i opublikowania na jego łamach monografii pt. Problematyka gruntów warszawskich, pragnę gorąco podziękować za odzew z jakim się one spotkały. W okresie ostatniego roku miałem przejemność poznać i wymienić się doświadczeniami z wieloma osobami żywotnie zainteresowanych problematyką nieruchomości warszawskich, jak też wysłuchać wielu ciępłych słów pod […]

116. Kiedy właściwie upływały terminy zasiedzeń?

Osoby mające styczność z toczącymi się aktualnie sprawami sądowymi o wydanie nieruchomości oraz o zasiedzenie nieruchomości na obszarze M.st. Warszawa – przekazały mi na razie niepotwierdzoną informację, że zapadły orzeczenia potwierdzające jedną tez, jakie w grudniu 2005 r. postawiłem na łamach serwisu interentowego: www.responser.blog.pl. Teza ta (zawarta w ww. serwisie – notka II.Cz.4.2.5) zakładała, że […]

115. Czym kierują sie Sądy przyznając ochronę…

Przed warszawskimi Sądami ciągle toczy się wiele procesów o wydanie nieruchomości warszawskich,wszczętych przez Miasto Stołeczne Warszawa przeciwko byłym właścicielom i ich następcom prawnym. W kilku sprawach zapadły już niekorzystne dla Miasta wyroki, które choć są nieprawomocne – mogą stanowić cenną wskazówkę – przy analizie problemu gruntów warszawskich. Poniżej publikuję jedno z takich uzasadnień, do wyroku […]

114. Problem, który narasta…

Na serwisie Miasta: www.um.warszawa.pl., w dniu 17.02.2005 r. – zamieszono informację następującej treści: >> Roszczenia reprywatyzacyjne w Warszawie „Skala roszczeń reprywatyzacyjnych w Warszawie wynosi 17-20 tys. wniosków o zwrot nieruchomości” – poinformował Prezydent Warszawy Lech Kaczyński po rozmowie z Premierem Markiem Belką. „Premier Belka pytał o to, jaka jest liczba wniosków o zwrot nieruchomości w […]

113. Informacja o procesach w sprawie tzw. rug warszawskich

W dniu dzisiejszym (11.04.2006 r.) przed Sądem Okręgowym dla Warszawy-Pragi w Warszawie, zapadł wyrok ODDALAJĄCY powództwo ze strony M.st. Warszawy przeciwko spadkobiercom byłych właścicieli nieruchomości warszawskiej o wydane działki, na której istnieje przedwojenna zabudowa, a wniosek zgłoszony w trybie art. 7 dekretu warszawskiego nie został dotychczas rozpoznany. Tym samym zgodnie z art. 5 dekretu przedmiotowa […]

112. Ze skrzynki na listy –5

PAN MAREK, NAPISAŁ: „Szanowny Panie , Dziękuje za obszerne wyjaśnienie relacji pomiędzy prawem zabudowy i prawem użytkowania wieczystego. Jako osoba kompetentna w sprawach dekretowych zechce Pan być może odpowiedzieć mi na takie oto pytanie: Czy jestem członkiem wspólnoty mieszkańców w sytuacji, gdy cześć budynku obejmuje mieszkania do niedawna komunalne i obecnie stanowi moją odrębną od […]